Verenigd Koninkrijk

Centre for Addiction Studies, Dept. of Psychiatry of Addictive Behaviour, St. George's Hospital

Het Department of Addictive Behaviour and Psychological Medicine is het eerste departement in zijn soort met een benoemde 'Chair' aan een UK Undergraduate Medical School. Het huidige departementshoofd is Professor AH Ghodse. Het departement focust zich op academische activiteiten, met inbegrip van bijdragen van psychiaters, psychologen, sociologen, verpleegsters, onderzoekers en neuro-wetenschappers. Onderzoek en onderwijzen zijn prioriteit, en het departement biedt een waaier van certificaten, diploma's en MSc cursussen aan aan nationale en internationale multidisciplinaire studenten. De onderzoeksinteresses van het departement zijn wijd, en dekken onder andere epidemiologische, biologische, klinische, en beleidsrevisie activiteiten.

Homeoffice, Research Development Statistics, London

Het Research Devolopment and Statistics Directorate (RDS) maakt integraal deel uit van het Home Office. Ze bieden informatie aan die ministers en beleidsmakers, helpen om fundeerde beslissingen te maken, en helpen de politie, probation services, gerechtshoven en immigratiefunctionarissen om hun job zo goed mogelijk te doen. Dit doen ze door de verschillende statistische diensten gepubliceerd door het Home Office te onderhouden, en zelf research te voeren of te laten uitvoeren. Ze behandelen gewone burgers, of ze nu slachtoffer zijn van een misdrijf of gewoon tot een veilige en eerlijke gemeenschap willen behoren. Binnen RDS werken teams van specialisten zoals statistici, onderzoekers, economisten, communicatieprofessionals en wetenschappers samen om het Parlement, het grote publiek en de eigen Home Office collegae te informeren en adviseren.

Drugscope

Drugscope is één van de belangrijkste private drugscentra in het V.K. met een degelijke expertise terzake. De organisatie voorziet in actuele informatie over roesmiddelen, zowel toegankelijk voor professionals uit het werkveld als voor het brede publiek. Daarnaast voert Drugscope onderzoek uit en beleidsaanbevelingen omtrent druggerelateerde kwesties. De bibliotheekcatalogus is online raadpleegbaar en documenten kunnen eveneens besteld worden. Bekijk ook eens de uitgebreide website: https://www.drugwise.org.uk/

Qualitative European Drug Research

De website van Kwalitatief Europees Drugsonderzoek, was aanvankelijk een onderdeel van het project 'Coördinatie van werkgroepen van kwalitatieve onderzoekers t.a.v. verschillende gebruiksmethoden en het implementeren van gezondheids- en preventiestrategieën'. Dit project werd gecoördineerd door het Nationaal VerslavingsCentrum (NAC) i.o.v. EMCDDA. Het streefdoel betreft kwalitatief onderzoek toegankelijk te maken voor researchers, Reitox Focal Points, nationale experten, studenten,...

The Society for the Study of Addiction

De Vereniging voor de Studie omtrent Verslaving werd gesticht in 1884. Het betreft een professionele vereniging met als hoofddoel een bijdrage te leveren in de communicatie over wetenschappelijke kennis m.b.t. alcoholafhankelijkheid, nicotine en andere drugs. De organisatie kent een internationaal lidmaatschap en staat open voor individuele practici, onderzoekers en beleidsmakers uit het werkveld.

website: http://www.addiction-ssa.org/ssa_8.htm

 

ISDD, The Institute for the Study of Drug Dependency, UK

website: http://www.isdd.co.uk