Zweden

SiS, The National Board of Institutional Care

De Nationale Adviesraad voor Institutioneel Welzijn, geeft hulp en onderdak aan personen in gemarginaliseerde situaties. In 49 verschillende centra verpsreid over Zweden, werkt het SiS met volwassen druggebruikers zolas voorzien in de LVM, i.e. Wet op Zorg t.a.v. Alcoholici, Drugmisbruikers en Gebruikers van Solventen. Doel van deze training is het destructieve misbruik in te dijken en het individu te motiveren om open te staan voor vrijwillige zorg.

website: http://www.stat-inst.se

 

SNIPH, Swedisch National Institute of Public Health

Het Zweeds Nationaal Instituut voor Volksgezondheid (SNIPH), opgericht in 1992, is een wetenschappelijk centrum dewelke het Zweeds volkgezondheidsbeleid waarneemt en evalueert, alsook onderzoek verricht t.a.v. alcohol, illegale drugs en tabak.

CAN, The Swedish Council for Information on Alcohol and other Drugs

website: http://www.can.se