Zwitserland

Arud, The Association for Risk Reduction in Use of Drugs

De Association for Risk reduction in Use of Drugs (ARUD – Zurich), een private liefdadigheidsinstelling, is opgericht in 1991. Arud werkt met personen waarvan de gezondheid ernstig is verslechterd door het gebruik van drugs. Via allerhande 'harm reduction' initiatieven tracht men de risico's van het gebruik op de gezondheid te beperken, en individuen bij te staan teneinde hun levenskwaliteit te verbeteren.

website: http://www.arud.ch

 

SIPA, Swiss Institute for the Prevention of Alcoholism and other Addictions

Het SIPA voert voornamelijk sociaal-epidemiologisch onderzoek uit aangaande het gebruik van psychotrope stoffen: beschrijving van de diverse gebruikspatronen en -methoden, trendanalyse, evenals de maatschappelijke reactie op het gebruik van drugs. Daarnaast bestudeert het SIPA ook de (psycho)sociale determinanten van verslaving, effectiviteit van preventiestrategieën en evaluaties van verschillende behandelingsmodellen.