De stage voorbereiden in 2de bachelor

Stagedossier opstarten

Een stageplaats vinden die aansluit bij jouw interesses, ambities en vaardigheden is een proces dat wat tijd vergt. Daarom starten we reeds met het voorbereiden van de stage in het academiejaar dat het academiejaar voorafgaat waarin de stage is geprogrammeerd.

Ben je een MOT-student? Dan betekent dit concreet dat je in het 2de semester van het 2de bachelorjaar start met het voorbereiden van de stage.

In februari heb je de kans om een infosessie te volgen over hoe je tijdig en correct een stagedossier kan opbouwen via een e-portfolio op Minerva.

Uiterlijk tegen 15 april start je bij de stagecoördinator criminologische wetenschappen een stagedossier op. Dit dossier bevat jouw gemotiveerde keuzes voor een bepaalde stagesector of concrete organisaties en/of diensten.

Kiezen en motiveren

Hoe kun je weten welke stageplaatsen in aanmerking kunnen komen?

Er bestaat eigenlijk geen specifieke tewerkstellingssector voor criminologen of een specifiek beroep als criminoloog. Maar het is niet omdat het beroep “criminoloog” niet bestaat dat er niet heel wat jobs zijn binnen en buiten het criminologische domein waar criminologen met relatief (toenemend) succes functioneren.

Het jaarlijkse aanbod van stageplaatsen is steeds heel uiteenlopend. Stages zijn mogelijk bij instellingen en voorzieningen waarvan activiteiten in verband kunnen worden gebracht met gedragingen en handelingen die als strafbaar of deviant zijn omschreven en/of met de sociale reactie daarop.

Om het voor jou wat concreter te maken wordt gewerkt met een stagekeuzelijst die je via de stagecoördinator kan raadplegen.

Je kan ook een kijkje nemen op deze lijst met mogelijke stageplaatsen.