Medio 2013 werd het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht (GIG) opgericht met als missie een multidimensionale benadering van het gezondheidsrecht.