Jachin Van Doninck

Contact & Profielinfo

Profiel

Publicaties

Korte Bio

Jachin Van Doninck studeerde rechten aan de UGent (lic.jur. 2001) en de Ludwig-Maximilians-Universität München (MUST-programma 2001). 
Hij behaalde in 2020 een Joint PhD (UGent-VUB) over het lot van onrechtmatig bewijs onder het promotorschap van Piet Taelman en Bruno Maes.

Jachin is thans als docent (tenure track) verbonden aan de Afdeling Privaat- en Economisch recht (PREC) van de Vrij Universiteit Brussel, waar hij gerechtelijk recht, internationaal privaatrecht en ADR doceert.

Hij is sinds 2001 ook advocaat te Brussel (Arcas Law), zetelt in de adviescommissie gerechtelijk recht van de Orde van Vlaamse Balies en is redactielid van het Rechtskundig Weekblad.