Onderzoek

Onderzoeksthema’s

Europeanisering:

In 2018 vertoonden ongeveer 3,4 miljoen gerechtelijke procedures binnen de Europese Unie een grensoverschrijdende dimensie. De Europese Unie heeft een onmiskenbare invloed op het Belgische procesrecht. De focus ligt zich in het bijzonder op:

 • Grensoverschrijdende betekening;
 • Het Europees conservatoir bankbeslag;
 • Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten;
 • De impact van de rechtspraak van het Hof van Justitie op het nationale procesrecht;

De werking van het procesrecht in de realiteit

Proceduralisten debatteren vaak over welke procedures ons rechtssysteem heeft of zou moeten hebben. Wij vragen ons echter onvoldoende af wat deze regels en procedures doen in de echte wereld van de rechtscolleges. Deze onderzoekslijn wil deze leemte opvullen via empirisch onderzoek:

 • De toelaatbaarheidsprocedure binnen het administratief cassatiecontentieux van de Raad van State;
 • De werking van het hoger beroep;

Beginselen-benadering van het procesrecht:

Het Belgische procesrecht staat onder zware druk. De vele wetswijzigingen van de afgelopen jaren hebben deze rechtstak in een staat van fragmentatie achtergelaten. Deze onderzoekslijn zet daarom een stap terug en wil een beginselen-benadering betrachten. De focus ligt zich in het bijzonder op:

 • De identificatie van de leidende beginselen van het Belgisch burgerlijk procesrecht
 • Het beginsel van de loyale proces- en bewijsvoering

De basisleerstukken van het procesrecht doorgelicht

In juridisch onderzoek staan vaak actuele ontwikkelingen of recente tendensen centraal. Niettemin vormt een goed begrip van de basisleerstukken de noodzakelijke sleutel voor het verkrijgen van een dieper inzicht in de materie. Daarom richt ons fundamenteel onderzoek zich ook op deze basisleerstukken:

 • De vorm en inhoud van processtukken;
 • De taak van de rechter en het voorwerp van het geding;

Procedureregels voor specifieke rechtsdomeinen:

Het Gerechtelijk Wetboek is ingevoerd om regels te creëren die uniform van toepassing zijn op alle soorten zaken. De vraag rijst of de opkomst van bijzondere procedures een bedreiging vormt voor de universaliteit en uniformiteit van het burgerlijk procesrecht. De focus ligt in het bijzonder op:

 • De verantwoording voor afwijkende regels in het consumentenrecht;
 • De aanpak van systemische discriminatie;

Beslechten van rechtszaken vs. oplossen van geschillen:

Een klassieke procedure voor de rechtbank is slechts één van de vele mogelijkheden voor partijen om hun geschil op te lossen. Daarnaast is niet langer mogelijk om bij de bestudering van het procesrecht abstractie te maken van de menselijke aspecten van een geschil. De focus ligt in het bijzonder op:

 • De minnelijke oplossing van commerciële geschillen (inclusief de schikkingskamer in ondernemingsrechtbanken);
 • De veelheid aan ADR-technieken en hun samenhang;
 • De rol van schulderkenning en verontschuldigingen in de burgerlijke procedure;

Lopende onderzoeksprojecten

Lopende doctoraten

 • Elise Dauw: De rechter en het voorwerp van de vordering
 • Max De Schryver: De regulering van de vorm en inhoud van processtukken, gekaderd binnen de ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht
 • Isabelle Dupré: De financiering van hoven en rechtbanken en het recht op een onafhankelijke rechter in België
 • Joke Torreele: De toelaatbaarheidsprocedure binnen het administratief cassatiecontentieux van de Raad van State
 • Claudia Van Severen: De (proces)partij in het civiele geding.

Recent verdedigde doctoraten

2022

2020

2019

2017