Onderzoek

Doctoraal en postdoctoraal onderzoek

Boullart Sven

De omvang van de rechterlijke beoorderlingsbevoegdheid als waarborg voor een volwaardige rechtsbescherming tegen het overheidsoptreden

De Jaeger Tijl

Doorlooptijden en (in)efficiëntie van burgerlijke beroepsprocedures – een empirisch onderzoek naar de rechtspleging voor het Hof van Beroep te Gent

Vandaele Ann-Sophie

Het procesbelang bij de Raad van State in het licht van het recht op toegang tot een rechter

Van Severen Claudia

Onsplitsbaarheid in het (Belgisch) burgerlijk proces