Jarich Werbrouck

Contact & Profielinfo

Profiel

Publicaties

Korte Bio

Jarich Werbrouck is doctoraatsonderzoeker aan de UGent, gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Na in 2017 zijn master in de rechten te hebben behaald aan diezelfde universiteit, vatte hij midden februari 2018 zijn onderzoek aan. Dat  heeft betrekking op de impact van het Europees consumentenrecht en de rechtspraak van het Hof van Justitie op het nationale procesrecht. Jarich's interesseveld is evenwel breder, en omvat ook onder meer het materiële consumentenrecht en de productaansprakelijkheidsregeling.

Hij publiceert op regelmatige basis in zowel nationale als internationale vakliteratuur. Vanaf oktober 2021 is Jarich gerechtelijk stagiair, zodat hij tegen die tijd zijn doctoraat plant af te werken.