Matthias Van Der Haegen

Contact & profielinfo

Profiel

Publicaties

Korte Bio

Matthias Van Der Haegen studeerde rechten aan de UGent en Hofstra University in de VS (uitwisselingsprogramma).
In juli 2015 behaalde hij het diploma van Magister Juris aan de universiteit van Oxford, om nadien een doctoraatstraject aan te vangen als FWO-aspirant aan de UGent onder het promotorschap van prof. dr. Dirk Heirbaut en prof. dr. Piet Taelman.
In mei 2019 verdedigde Matthias zijn proefschrift, getiteld ‘Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel’.
De volgende zomer vervoegde hij de Universiteit Maastricht als universitair docent in het domein recht en technologie.
In het academiejaar 2020-2021 was hij daarnaast gastprofessor privaatrechtsgeschiedenis aan zijn alma mater.

Vanaf 1 oktober 2021 is Matthias gerechtelijk stagiair.

Hij is auteur en co-auteur van verschillende rechtswetenschappelijke bijdragen in het domein van het burgerlijk procesrecht, rechtsgeschiedenis en recht & technologie.