Karen Broeckx

Contact & Profielinfo

Profiel

Publicaties

Korte Bio

Karen Broeckx


Karen Broeckx is deeltijds hoogleraar aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent. Zij is medelesgever in de opleidingsonderdelen verdiepend burgerlijk procesrecht en burgerlijk procesrecht voor het notariaat in respectievelijk de master- en notariaatsopleiding en doceert daarnaast het vak deontologie van de juridische beroepen.

Zij heeft vele publicaties op haar naam in het vakgebied van het burgerlijk procesrecht, in het bijzonder in het domein van het beslag- en executierecht en wordt regelmatig uitgenodigd als spreker op studiedagen en opleidingen.

Zij combineerde haar deeltijdse aanstelling, die aanving in oktober 1995, eerst met de advocatuur, waartoe zij in september1986 is toegetreden en sinds januari 2000 met het ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, in het bijzonder beslagrechter.

Sinds januari 2007 tot op heden is zij raadsheer in het Hof van Beroep te Gent, waar zij kennis neemt van uiteenlopende executiegeschillen in hoger beroep.