Piet Taelman

Contact & Profielinfo

Profiel

Publicaties

Short Bio

Piet Taelman

Piet Taelman is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Recht en Criminologie Universiteit Gent. Hij verzorgt er het onderwijs in het burgerlijk procesrecht in meerdere onderdelen van de rechtenopleiding. Zijn onderzoeksinteresses situeren zich in ditzelfde vakgebied.

Regelmatig verschijnen van hem publicaties over een brede waaier van onderwerpen uit deze rechtstak in boeken en (nationale en international) tijdschriften.

Piet Taelman was decaan van de Gentse Faculteit Recht en Criminologie van oktober 2008 tot en met september 2014 en voorzitter van de vakgroep Metajuridica, privaat-en ondernemingsrecht (2015-2018).

Van 1998 tot 2020 was hij editor van de monografieën over het burgerlijk procesrecht binnen de International Encyclopaedia of Laws. Hij is lid van de Hoge Raad voor de Justitie (2016-2020 en 2020-2024), erelid van het bestuur van de International Association for Procedural Law (2007-2019) en lid van de raad van bestuur van Cepani (het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie).

Als advocaat was hij verbonden aan de Gentse balie vanaf oktober 1982 tot december 2015. Op vandaag treedt hij, op verzoek, nog steeds op als arbiter en als auteur van wetenschappelijke adviezen over vraagstukken van civiel procesrecht.