Wannes Vandenbussche

Contact & Profielinfo

Profiel

Publicaties

Korte Bio

Wannes Vandenbussche

Wannes Vandenbussche is docent in het burgerlijk procesrecht (BOF ZAP, tenure track).

Wannes studeerde rechten aan de KU Leuven en aan de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Erasmus-uitwisseling). In juli 2012 behaalde hij zijn Research Master in de Rechten, die gezamenlijk georganiseerd werd door de KU Leuven en de Universiteit van Tilburg. In mei 2017 verdedigde hij zijn doctoraatsthesis, "Omgaan met bewijsnood bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad", die bekroond werd met de Driejaarlijkse Prijs voor Burgerlijk Procesrecht (2015-2016-2017). Vervolgens verrichtte hij postdoctoraal onderzoek naar de rol van excuses in de burgerlijke procedure als gastonderzoeker aan Yale Law School (B.A.E.F. en Fulbright fellow).

Wannes is tevens advocaat aan de balie van Brussel, met een focus op commerciële, (buiten)contractuele en financiële geschillen. Hij is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Wannes is redactielid van het Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht, het Rechtskundig Weekblad, het Nieuw Juridisch Weekblad en het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. Sinds 2021 is hij de hoofdredacteur van het deel burgerlijk procesrecht binnen de International Encyclopaedia of Laws. Hij is auteur, coauteur en auteur van verschillende artikelen en boeken op het gebied van het bewijsrecht, burgerlijk procesrecht, buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en ADR.


Hij was lid van de commissie voor de hervorming van het Belgisch bewijsrecht.