Faculteit lanceert project dat gevolgen van licht- en geluidsvervuiling aanpakt

(11-01-2024) Het 'PLAN-B' project, dat loopt van 2024 tot 2027, wil de impact van licht- en geluidsvervuiling op aan land gebonden biodiversiteit aanpakken. Het European Research Executive Agency financiert dit project in het kader van het Horizon-programma

Het project richt zich op het ontwikkelen van innovatieve benaderingen die verder gaan dan de huidige EU-initiatieven. Het wil de nadelige effecten van nieuwe, door de mens veroorzaakte verstoringen op de ‘terrestrische’ (i.e. aan land gebonden) biodiversiteit en ecosysteemdiensten aanpakken. 

Het Plan B-project zal niet alleen een methodologisch kader en een open-access database ontwikkelen om de wereldwijde effecten van licht- en geluidsvervuiling te beoordelen. Het zal ook regelgevende, sociale, milieu- en technologische oplossingen aanreiken.

Hulpmiddelen voor besluitvorming

Cruciaal is dat het project essentiële instrumenten voor milieubesluitvorming aanreikt, die helpen bij de identificatie en implementatie van effectieve mitigatiemaatregelen. PLAN-B erkent de behoefte aan aanpasbare oplossingen om nieuwe verontreinigende stoffen aan te pakken.

Internationale samenwerking

De Universiteit Gent staat aan het roer van dit ambitieuze project, met Prof. Geert Van Hoorick van de faculteit Recht en Criminologie als wetenschappelijk coördinator. Samenwerkende instellingen komen uit verschillende Europese landen, waaronder Polen, Duitsland, Spanje en Zweden. Maar ook uit niet-EU-lidstaten zoals het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Brazilië.

Praktijkgemeenschappen

PLAN-B zal zogenaamde praktijkgemeenschappen oprichten om kennisuitwisseling en samenwerking te bevorderen, waarbij de nadruk specifiek ligt op de effecten van licht en geluid op de terrestrische biodiversiteit.

Informatie en contact