Vakgroepen

De vakgroepen zijn organisatorische entiteiten die verwante onderzoeksgebieden binnen een faculteit groeperen. De Faculteit Rechtsgeleerdheid telt 3 vakgroepen:

De vakgroepen staan in voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten die zich afspelen binnen hun onderzoeksgebieden.

De personeelsleden van de vakgroepen zijn vaak ook lid van een onderzoeksgroep of onderzoeksinstituut, waar al het onderzoek in een bepaald onderzoeksgebied gebundeld wordt.

De faculteit telt meerdere onderzoeksgroepen en -instituten.

Voor de onderwijsactiviteiten kunnen de vakgroepen beroep doen op de professoren toegewezen aan de vakgroep, alsook op (gast)professoren van andere faculteiten of universiteiten en deskundigen uit de privé-sector. Ook het assisterend personeel van de vakgroep levert grote diensten voor het onderwijs én voor het onderzoek: doctor-assistenten (die reeds de graad van doctor in de rechten hebben behaald), assistenten (die nog werken aan hun doctoraatsthesis) en praktijkassistenten (die ook deeltijds actief zijn in een relevant beroep).

Studenten met vragen over de praktische organisatie van het onderwijs kunnen terecht op het secretariaat van de desbetreffende vakgroep.