Facultaire commissie diversiteit

Wat?

De Diversiteitscommissie heeft als opdracht het diversiteitsbeleid vorm te geven op facultair niveau. Deze facultaire commissie koppelt terug naar de centrale werkgroep diversiteit & inclusie en rapporteert aan de faculteitsraad.

Wie?

Zowel studenten als personeel, maar ook alle externe personen die met de faculteit in contact komen, kunnen met vragen en/of voorstellen betreffende diversiteit terecht bij de facultaire Diversiteitscommissie (diversiteit.re@ugent.be).
Bij eventuele problemen betreffende diversiteit verwijst de Diversiteitscommissie door naar de bevoegde organen en/of personen.
De Diversiteitscommissie bestaat uit een vaste kern van medewerkers (ZAP, OAP en ATP) en studenten die belangstelling hebben voor het diversiteitsthema. Indien wenselijk, kan het team ook interne of externe experten aanspreken ter versterking.

Samenstelling

Zelfstandig academisch personeel (ZAP) 

An Cliquet, Ellen Desmet, Jinske Verhellen, Pieter Cannoot

Assisterend en overig academisch personeel (OAP)

Mathilde Brackx, Ciska Wittouck, Ruwadzana Patience Makumbe, Charlotte De Kock (voorzitter)

Administratief en technisch personeel (ATP)

Luc Lammens, Purdey Devisscher

Studenten

Emilie Djawa, Marie Botman, Fien Van den Hooff, Stien Van den Broeck, Laurien Beelaert, Andreas Schelfhout