Richtlijnen bij alarmsignaal

Soorten alarmsignalen

Waarschuwingsalarm - ééntonig en onderbroken signaal (zo klinkt het waarschuwingsalarm)

Evacuatiealarm - tweetonig en ononderbroken signaal (zo klinkt het evacuatielarm)

Wat te doen bij het waarschuwingsalarm?

Er is in de nabijheid een probleem, waarschijnlijk in verband met rook. 

In de regel controleert een lid van de Eerste Interventieploeg (EIP) waar het probleem is, maar ook u mag gerust uw omgeving controleren. Dat is zelfs aangeraden voor auditorium D, het Pleitlokaal en het Multimedialokaal, waar weinig (of geen) EIP-leden in de onmiddellijke nabijheid hun bureau hebben.

U hoeft niet te evacueren zolang het alarm niet overgaat in een evacuatiealarm.

Wat te doen bij het evacuatiealarm?

Naar de verzamelplaats gaan: Kouter, bij de kiosk.

Als lesgever: stop met de les/oefening, meld aan de studenten dat het gebouw ontruimd wordt en dat verzameld wordt op de Kouter (bij de kiosk). De te volgen route vindt u vooraan in het auditorium, op de lessenaar, en aan de ingang. De leden van de Eerste InterventiePloeg (EIP, te herkennen aan gele fluojas en rode helm) zorgen voor begeleiding en leiding. Als het om een oefening gaat, bent u over hoogstens 20 minuten terug.

Wat te doen als u brand of rook opmerkt?

Als u een brand of rook opmerkt: druk op de rode alarmknop (te vinden in alle gangen en auditoria) en bel naar de Permanentie: 09-264 88 88 (of 88 via vast toestel). Vermeld duidelijk uw naam, waar u bent en wat het probleem is.

Indien de Permanentie u vraagt om het evacuatiealarm te activeren: u vindt die gele evacuatieknop o.a. aan de ingang van Universiteitstraat 4 en Paddenhoek 3. (Voor alle locaties van de gele evacuatieknoppen, zie https://www.ugent.be/re/img/faculteit-rechten/facultaire-gebouwen/eip/eip-evaczones.jpg.)

Wil je actief meewerken aan een veiligere faculteit/campus: word EIP-lid

De Eerste InterventiePloeg (EIP) heeft een actieve rol wanneer een alarmsignaal weerklinkt, zoals hierboven al vermeld. Lid zijn van de EIP vergt weinig tijd: er zijn meestal 2 bijeenkomsten/vergaderingen per jaar en je volgt best een basisopleiding EHBO en een basisopleiding brandbestrijding (beiden 1 dag).