Welzijn- en milieubeleid

Met het oog op het verbeteren van het welzijn van zowel personeelsleden als studenten en het effect van de facultaire activiteiten op het milieu te verminderen, heeft de Faculteit Recht en Criminologie een welzijns- en milieubeleid aangenomen.

Het Facultaire welzijns- en milieubeleid bestaat uit de volgende punten:

 1. Algemeen rookverbod
  In alle ruimtes van de faculteit geldt een wettelijk rookverbod. Dat geldt dus ook voor individuele bureaus.
  .
 2. Recyclagepapier
  Het gebruik van recyclagepapier wordt aangeraden aan alle vakgroepen. Bij de centrale diensten kan een hoogwaardig (wit!) recyclagepapier worden besteld (merk: evolve business).
  .
 3. Gebruik van papieren kaften voor scripties
  Alle lesgevers en assistenten wordt gevraagd om bij de richtlijnen van papers, scripties, thesissen voor studenten het gebruik van plastieken kaften af te raden. Deze werken kunnen perfect gebundeld worden in een papieren kaft. (Plastieken kaften werden intussen al verboden door de masterproefreglementen.)
  .
 4. Inzameling lege printertoners
  Lege printercassettes kunnen worden ingezameld op de daartoe voorziene verzamelplaatsen: Paddenhoek 1 (onmiddellijk achter de deur) en in het Onthaal (Voldersstraat 3, Noordvleugel, gelijkvloers).
  .
 5. Diefstalpreventie
  De faculteit wenst te wijzen op de volgende aandachtspunten om zo diefstal te bemoeilijken:
  • laat nooit waardevolle zaken (laptop, portefeuille, gsm, ...) onbeheerd achter;
  • sluit bij het verlaten van uw kantoor steeds de ramen en deuren;
  • neem bij het vaststellen van een (poging tot) diefstal onmiddellijk contact op met het PermanentieCentrum via het interne nummer "88" (09/264.88.88)