Prijs Fonds Nationaal College der Accountants van België

Informatie over de Prijs van het Fonds Nationaal College der Accountants van België

Voorwerp

afgestudeerden die voor het behalen van hun diploma een scriptie hebben opgesteld en voorgedragen die één van de volgende onderwerpen tot voorwerp had:

  • vennootschapsrecht
  • fiscaal recht
  • boekhoudrecht en jaarrekening
  • administratieve organisatie
  • interne en externe controle
  • audit
  • sociaal recht
  • organisatie van het beroep van boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor

Frequentie van uitreiking: jaarlijks

Uiterste indiendatum: 30/11/20xx

Meer informatie

> Fonds NCAB, Emile Jacqmainlaan 135/2 te 1000 Brussel