Prijs van het gerechtelijk privaatrecht

Voorwerp

Een Nederlandstalig wetenschappelijk werk dat in hoofdzaak betrekking heeft op de studie van het gerechtelijk privaatrecht of een onderdeel ervan.

Frequentie van uitreiking: driejaarlijks

Uiterste indiendatum: 31/12/2013

Meer informatie