Gandaius Boeken: Monografieën

In deze subreeks verschijnen boeken die geen handboek zijn, zoals op zich staande werken, handelsedities van doctoraten en bronnenboeken.

Wie in de praktijk met recht te maken heeft, weet dat het aantal vragen en problemen eindeloos is en dat vele nooit in de rechtspraak of de doctrine aan bod zijn gekomen. Een logische toepassing van de beginselen en eigenheden van het betrokken rechtsdomein en een vergelijking met de wijze waarop verwante vraagstukken daarin zijn benaderd bieden nochtans dikwijls een antwoord.

Dat is precies wat de Gandaius Monografieën de professionals van het recht bieden: een recent bijgewerkt en volledig overzicht van de laatste stand van zaken in een bepaald rechtsdomein, met een wetenschappelijke synthese van en commentaar op de beginselen, de relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, uitgezuiverd van alle ballast.

Dat alles vindt zijn neerslag in een goed gestructureerd, degelijk geannoteerd en overzichtelijk handboek, dat voorzien is van de nodige interne verwijzingen en een uitgebreid zakenregister, die u helpen snel een accuraat en wetenschappelijk onderbouwd antwoord te formuleren op uw vraag.

Gandaius Monografieën: de essentie van een rechtsgebied volgens de huidige stand van de rechtswetenschap.

Reeds verschenen

  • Recht en gender in België (E. Brems, L. Stevens (eds.)) (2011, Gandaius Monografieën)
  • Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding (S. Lust) (2010, Gandaius Monografieën)
  • Het verval van een recht in het materieel privaatrecht (M.A. Masschelein) (2010, Gandaius Monografieën)
  • Inleiding tot het Internationaal zeerecht (E. Somers) (2010, Gandaius Monografieën)
  • Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en andere schadevergoedingsmechanismen (H. Bocken, I. Boone) (2010, Gandaius Monografieën)