Gandaius Vorming: PUC Willy Delva

In 1974 nam wijlen professor Willy Delva een initiatief om juristen ook na het verlaten van de universiteit permanent te blijven vormen, door het organiseren van juridische lessencycli. Dit initiatief was zijn tijd ver vooruit: levenslang leren is in het huidige informatietijdperk meer dan ooit aan de orde.

De Postuniversitaire Cyclus Willy Delva groeide intussen uit tot een echte referentie in de wereld van het recht. De reeks verslagboeken van deze uiteenzettingen vormt een indrukwekkende bibliotheek over alle domeinen van het recht. Elk jaar kiest de stuurgroep immers een andere rechtstak tot centraal onderwerp. Verscheidene gerenommeerde auteurs leveren vervolgens vanuit hun eigen, specifieke invalshoek een bijdrage aan de cyclus.

Informatie over de huidige cyclus:

zie gandaiusacademy.ugent.be

Reeds verschenen