Handboek Belgisch familierecht

2010-belgisch-familierecht.jpgG. Verschelden

Dit Handboek Belgisch Familierecht vormt het verplichte leermateriaal voor bachelorstudenten die aan de UGent het opleidingsonderdeel Familierecht volgen, maar is ook bijzonder nuttig voor advocaten, magistraten, notarissen, bemiddelaars en ambtenaren die met een aspect van familierecht in aanraking komen.

Het integrale extrapatrimoniale familierecht (afstamming, adoptie, huwelijk, echtscheiding, onbekwamen, ...) wordt in dit boek behandeld, samen met belangrijke delen van het familiaal vermogensrecht zoals de wettelijke erfopvolging en het primair en secundair wettelijk huwelijksvermogensstelsel.

Summa divisio is het onderscheid tussen verticale en horizontale familiale relaties.

Dit handboek onderscheidt zich van andere leerboeken familierecht die aan de grote Vlaamse rechtsfaculteiten worden gebruikt, omdat er wordt ingegaan op controverses in rechtspraak en/of rechtsleer, met verwijzingen naar de verschillende strekkingen in voetnoot.

De stof is bijgewerkt tot eind oktober 2010.

VERSCHELDEN, G., Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, Die Keure, 2010, lv + 840 p. (Gandaius Handboeken)
ISBN 978 90 4860 764 8

Meer informatie

Gandaius Handboeken

Dit standaardwerk wordt opgenomen in de Gandaius "Handboekenreeks" van de UGent. Deze handboeken bestrijken de verschillende juridische vakgebieden. Zij zijn opgevat als een wetenschappelijk onderbouwde en gedocumenteerde synthese van de verschillende rechtsdisciplines die worden onderwezen in de rechtenopleiding, bestemd voor de student en de alumnus die ermee heeft leren werken tijdens zijn opleiding, alsook als basiswerk voor rechtspractici in het algemeen.