Inleiding tot het schadevergoedingsrecht - buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en andere schadevergoedingssystemen

2011-inl-schadevergoedingsrecht.jpg

H. Bocken, I. Boone

Dit boek biedt een actuele synthese van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Het behandelt de bronnen en functies van het aansprakelijkheidsrecht, de samenloop tussen de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, de begrippen schade en causaal verband, de grondslagen voor aansprakelijkheid en de gevolgen ervan. Er wordt ook ingegaan op de aansprakelijkheid van de staat en andere publiekrechtelijke rechtspersonen.

Het werk is oorspronkelijk omdat het aansprakelijkheidsrecht beschreven wordt in zijn samenhang met andere rechtstakken die de vergoeding van schade beïnvloeden. Er wordt dus aandacht besteed aan de aansprakelijkheidsverzekering die de benadeelde beschermt tegen insolvabiliteit van de aansprakelijke en de afhandeling van schadegevallen sterk beïnvloedt. Sociale verzekeringen, zoals de arbeidsongevallenverzekering, private eigenschadeverzekeringen, de vergoedingsregeling voor zwakke weggebruikers en een toenemend aantal schadefondsen komen aan de orde omdat zij vergoeding van schade mogelijk maken ongeacht aansprakelijkheid. De auteurs beschrijven de hoofdlijnen van deze alternatieve schadevergoedingssystemen en vooral de samenloop ervan met het aansprakelijkheidsrecht.

Deze Inleiding is in de eerste plaats bedoeld als studiemateriaal voor de bacheloropleiding in de rechten aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Zij zal ongetwijfeld ook nuttig zijn voor advocaten, magistraten en verzekeraars die met het schadevergoedingsrecht in aanraking komen.

BOCKEN, H., BOONE, I., Inleiding tot het schadevergoedingsrecht - buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en andere schadevergoedingsstelsels, Brugge, Die Keure, 2011, xv + 276 p. (Gandaius Handboeken)
ISBN 978 90 4860 886 7

Meer informatie

Over de auteurs

Hubert Bocken is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent.

Ingrid Boone is referendaris bij het Hof van Cassatie en gastprofessor aan de Universiteit Gent.