Bronnen van internationaal privaatrecht

J. Erauw, C. Rommelaere2004-bronnen-ipr.jpg

Deze publicatie biedt u:

  • de actuele stand van zaken van het internationaal privaatrecht en de ratificaties
  • alle nieuwe Europese stukken inzake internationaal privaatrecht
  • de eerste publicatie van het wetsvoorstel van een Wetboek van Internationaal Privaatrecht met de uitvoerige memorie van toelichting
  • een chronologische rangschikking en een systematische inhoudstafel die het boek gemakkelijk te consulteren maken
  • een voor de praktijk meest nuttige verzameling van bronnen van internationaal privaatrecht
  • aanvullingen en actualiteit zijn via het internet beschikbaar

ERAUW, J., ROMMELAERE, C., Bronnen van internationaal privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2004, p. (Gandaius Monografieën)
ISBN: 978-90-465-0176-4

> Meer informatie (website Kluwer)