Update in de Criminologie 1: Jongeren en criminaliteit

updatecrim01.jpgsamenstelling: T. Balthazar, J. Christiaens, M. Cools, T. Decorte, B. De Ruyver, P. Hebberecht, P. Ponsaers, S. Snacken, Ph. Traest, T. Vander Beken, G. Vermeulen

Deze publicatie brengt de lezingen samen die gepresenteerd werden door diverse sprekers naar aanleiding van de nieuwe postuniversitaire vormingscyclus 'Update in de criminologie', welke doorging in de loop van oktober en november 2002. Deze vormingscyclus wil licentiaten in de criminologische wetenschappen en belangstellenden uit andere disciplines, die de ontwikkelingen in dit vakgebied willen volgen, een uitstekende gelegenheid bieden om zich bij te scholen in de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan op het criminologisch domein.

De eerste editie van deze cyclus ging in op een wel bijzonder actueel thema binnen het criminologisch domein, met name 'Jongeren en criminaliteit'. Het ging er ons niet enkel om de jeugddelinquentie te beschouwen, maar ook wilden we inzoemen op wat jongeren zoal bezighoudt vandaag de dag, wat het wetenschappelijk onderzoek naar jongeren ons leert, op welke wijze jongeren worden gevictimiseerd, welke behandelingsmethodieken worden gehanteerd, e.d.m. Met deze cyclus wenste de stuurgroep met andere woorden een vrede invulling te geven aan de jeugdproblematiek.

Doorheen dit boek wordt duidelijk gemaakt hoezeer de jeugdproblematiek in de afgelopen jaren grondige transformaties heeft ondergaan, waarbij onder meer ook aandacht wordt besteed aan de institutionele discussie in de bijzondere jeugdzorg, de kinderrechtendiscussie, maar ook zowel aan de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, als het penaal sanctierecht voor minderjarigen. Bij de samenstelling van het boek lag het uitdrukkelijk in de bedoeling van de initiatiefnemers dat de criminoloog werkzaam in het beroepsveld tot nieuwe inzichten zou komen.

Deze publicatie biedt de gelegenheid aan lesgevers van de Universiteit Gent aan bod te komen, maar we waakten er ook over dat lesgevers, afkomstig van andere universiteiten, aan bod zuden kunnen komen. Ook werd bij de samenstelling ervan een beroep gedaan op welgekozen praktijkdeskundigen.

Het programma van deze eerste postuniversitaire vormingscyclus, en dus ook de samenstelling van dit boek, werd uitgewerkt door de professoren Tom Balthazar, Jenneke Christiaens, Marc Copols, Tom Decorte, Brice De Ruyver, Patrick Heberecht, Paul Ponsaers, Sonja Snacken, Philippe Traest, Tom Vander Beken en Gert Vermeulen, in overleg met de stuurgroep, bestaande uit vooraanstaande leden uit het criminologisch beroepsveld.

T. Balthazar, J. Christiaens, M. Cools, T. Decorte, B. De Ruyver, P. Hebberecht, P. Ponsaers, S. Snacken, Ph. Traest, T. Vander Beken, G. Vermeulen (eds.), Update in de criminologie: Jongeren en criminaliteit, Mechelen, Kluwer, 2003, xii + 260 p. (Update in de criminologie)(Gandaius Vorming)
ISBN: 978-90-5928-293-0

Meer informatie