Update in de Criminologie 4: Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan

updatecrim04.jpgsamenstelling: M. Cools, B. De Ruyver, E. De Wree, P. Hebberecht, L. Pauwels, P. Ponsaers, E. Van den Herrewegen, T. Vander Beken, S. Van Malderen, G. Vermeulen

Deze publicatie brengt de lezingen samen die gepresenteerd werden door diverse sprekers naar aanleiding van de postuniversitaire vormingscyclus 'Update in de criminologie', welke doorging van 28 februari 2008 tot en met 17 april 2008. Deze vormingscyclus is ondertussen reeds aan een vierde editie toe. Het doel van deze vormingscyclus is intussen wellicht gekend: met name het bieden van een gelegenheid aan licentiaten/masters in de criminologie en belangstellenden uit andere disciplines om zich bij te scholen in ontwikkelingen die zich in de loop der jaren hebben voorgedaan op criminologisch gebied.

De vierde editie van de lessencyclus ging in op het thema van de (strafbare) overlast en de maatschappelijke aanpak ervan, vanuit diverse criminologisch relevante invalshoeken. De doelstelling in deze editie ging verder dan het geven van academische lezingen over het fenomeen van de (strafbare) overlast, en de verschillende wijzen waarop de samenleving reageert ten opzichte van het fenomeen overlast. Dit jaar werd de formule gehanteerd in vorige edities ietwas gewijzigd. Beslist werd dat het debat zou gestimuleerd worden, en dat de klemtoon daarom niet exclusief op het geven van academische lezingen mocht liggen. Om het debat te stimuleren werd elke avond afgesloten met een kritische reflectie door een praktijkwerker of wetenschapper.

Het programma bestond uit vier inhoudelijk verschillende thematische lezingen, waarop telkens een kritische reflectie werd gevraagd door zowel academici als praktijkwerkers en beleidsmensen. De thema's die werden geselecteerd zijn 'Jeugd en overlast', 'De GAS-wetgeving en de aanpak van overlast', 'Publiek-private samenwerking inzake bestrijding van overlast' en 'Stedelijkheid en overlast'. De postuniversitaire cyclus werd afgesloten met een evaluatie en appreciatie van 'Best Practices' door Diane Reynders van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid en een paneldebat met de sprekers uit de diverse sessies. Centraal stond de vraag hoe het nu verder moet met de aanpak van overlast.

Het programma van deze vierde postuniversitaire vormingscyclus werd uitgewerkt door dr. Lieven Pauwels, prof. dr. Gert Vermeulen en prof. dr. Marc Cools. Na raadpleging van een vooraf samengestelde stuurgroep, bestaande uit prominente leden uit het criminologische beroepsveld, werd gekozen om het thema 'overlast' toe te lichten. Diverse leden van de vakgroep Strafrecht en criminologie van de Universiteit Gent leverden een actieve bijdrage aan de samenstelling van dit boek: Brice De Ruyver, Marc Cools, Eveline De Wree, Patrick Hebberecht, Lieven Pauwels, Paul Ponsaers, Evelien Van den Herrewegen, Tom Vander Beken, Sara Van Malderen, Gert Vermeulen.
Er werd ook de mogelijkheid geboden om onderzoekers en/of beleidsverantwoordelijken die niet actief zijn binnen de vakgroep Strafrecht en criminologie aan bod te laten komen. Zo konden wij rekenen op de medewerking van K. Verfaillie (VUB) en kritische reflecties van leden van het criminologisch werkveld, met name Cis Dewaele (Vlastrov), Tom Meeuws (Veiligheidsdirecteur Stad Antwerpen), Koen Van Heddeghem (VVSG) en Diane Reynders (Hoofd Dienst Strafrechtelijk Beleid), die de afsluitende lezing verzorgde.

M. Cools, B. De Ruyver, E. De Wree, P. Hebberecht, L. Pauwels, P. Ponsaers, E. Van den Herrewegen, T. Vander Beken, S. Van Malderen, G. Vermeulen (eds.), Update in de criminologie: Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan, Mechelen, Kluwer, 2008, x + 207 p. (Update in de criminologie)(Gandaius Vorming)
ISBN: 978-90-4651-869-4

Meer informatie