Update in de Criminologie 5: Actualia strafrecht en criminologie

updatecrim05.jpgL. Pauwels en G. Vermeulen (eds.)

Deze publicatie brengt de lezingen samen die gepresenteerd werden door diverse sprekers naar aanleiding van de vijfde postuniversitaire vormingscyclus 'Update in de Criminologie', die plaats vond van 11 februari tot en met 22 april 2010. Het doel van deze vormingscyclus is intussen wellicht gekend: met name het bieden van een gelegenheid aan criminologen en belangstellenden uit andere disciplines om zich bij te scholen in recente ontwikkelingen op criminologisch gebied.

De vijfde editie van de vormingscyclus ging in tegenstelling tot de vorige edities niet in op één centraal thema, maar vertrok vanuit een herdefiniëring van het concept Update, met name het geven van diverse lezingen omtrent actuele thema's in het strafrecht en de criminologie waarin leden van de vakgroep Strafrecht en criminologie gespecialiseerd zijn of die aansluiten bij het recent of momenteel door hen gevoerde wetenschappelijk onderzoek.

Het programma bestond voor het eerst uit zeven inhoudelijk verschillende thematische avonden: 'Actualia in het Europees strafrechtelijk beleid', 'Ruimtelijke spreiding van criminaliteit', 'Burgerinitiatieven en veiligheid', 'Actualia in het drugsbeleid', 'Actualia in het materieel en formeel strafrecht', 'Actualia in de kwalitatieve criminologische methoden', en 'Revoluties inzake criminaliteitsstatistiek: de nieuwe EU-realiteit'.

Het programma van deze vijfde postuniversitaire vormingscyclus werd uitgewerkt door prof. dr. Lieven Pauwels, prof. dr. Gert Vermeulen, prof. dr. Marc Cools, prof. dr. Tom Vander Beken, prof. dr. Tom Decorte en dr. Tinneke Degraeuwe. Volgende auteurs leverden een bijdrage aan dit boek: Charlotte Colman, Wendy De Bondt, Tom Decorte, Tinneke Degraeuwe, Brice De Ruyver, Eveline De Wree, Marc Cools, Tessa Gombeer, Wim Hardyns, Marjolein Muys, Patrick Hebberecht, Bjorn Ketels, Joeri Matthys, Neil Paterson, Lieven Pauwels, Julie Tieberghien, Philip Traest, Liesbeth Vandam, Yasmin Van Damme, Freya Vander Laenen, Maarten Van de Velde, Laurens Van Puyenbroeck, Gert Vermeulen.

Dit werk bundelt al deze bijdragen tot één geheel en vormt aldus een uniek naslagwerk over actuele onderwerpen binnen het domein van het strafrecht en de criminologie.

De organisatie van de cyclus berustte bij prof. dr. Lieven Pauwels en prof. dr. Gert Vermeulen, die daarbij opnieuw konden rekenen op de ondersteuning vanwege Gandaius Permanente Vorming van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent

L. Pauwels en G. Vermeulen (eds.), Update in de criminologie: Actualia Strafrecht en Criminologie, Antwerpen, Maklu, 2010, 516 p. (Update in de criminologie)(Gandaius Vorming)
ISBN: 978-90-466-0338-3

Meer informatie