Update in de Criminologie 6: Actuele ontwikkelingen ...

Update in de Criminologie 6... inzake EU-strafrecht, veiligheid, politie, strafprocedure, prostitutie en mensenhandel, drugsbeleid en penologie

L. Pauwels, G. Vermeulen (eds.)

Deze publicatie brengt de lezingen samen die gepresenteerd werden door diverse sprekers naar aanleiding van de zesde postuniversitaire vormingscyclus 'Update in de Criminologie', die plaats vond van 23 februari tot en met 31 mei 2012. Het doel van deze vormingscyclus is intussen ruimschoots gekend: met name het bieden van een gelegenheid aan criminologen, strafrechtsjuristen en belangstellenden uit andere disciplines om zich bij te scholen in recente ontwikkelingen binnen de criminologie en het strafrecht.

De zesde editie van de vormingscyclus vertrekt opnieuw vanuit de structuur van thematische avonden, waarbij de lezingen omtrent actuele thema's in het strafrecht en de criminologie waarin leden van de vakgroep Strafrecht en Criminologie gespecialiseerd zijn of die aansluiten bij het recent of momenteel door hen gevoerde wetenschappelijk onderzoek.

Het programma bestond uit zeven inhoudelijk verschillende thematische avonden waarbij steeds gestreefd werd naar een hoge actualiteitswaarde: 'Europees strafrecht', 'Veiligheid en preventie', 'Politie', 'Strafprocedure', 'Sekswerk, prostitutie en mensenhandel', 'Drugsbeleid' en 'Gevangenis, detentie en internering'.

Het programma van deze zesde postuniversitaire vormingscyclus werd uitgewerkt door prof. dr. Lieven Pauwels en prof. dr. Gert Vermeulen. Volgende auteurs leverden een bijdrage aan dit boek: Dominique Boels, Charlotte Colman, Marc Cools, Tom Daems, Tom Decorte, Wendy De Bondt, Tessa Gombeer, Patrick Hebberecht, Jannie Noppe, Lieven Pauwels, Nina Peršak, Paul Ponsaers, Charlotte Ryckman, Lotte Smets, Julie Tieberghien, Philip Traest, Yasmin Van Damme, Freya Vander Laenen, Evelien Van den Herrewegen, Peter Verbeke, Antoinette Verhage, Gert Vermeulen.

Dit werk bundelt al deze bijdragen tot één geheel en vormt aldus een uniek naslagwerk over actuele onderwerpen binnen het domein van het strafrecht en de criminologie.

De organisatie van de cyclus berustte bij prof. dr. Lieven Pauwels en prof. dr. Gert Vermeulen, die daarbij opnieuw konden rekenen op de ondersteuning vanwege Gandaius Permanente Vorming van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent.

Meer informatie