Update in de Criminologie 7: Actuele ontwikkelingen ...

update crim 7... inzake EU-justitiebeleid, cannabisbeleid, misdaad en straf, jongeren en jeugdzorg, internationale vrede, veiligheid en gerechtigheid, gewelddadig extremisme & private veiligheid en zelfregulering

L. Pauwels, G. Vermeulen (eds.)

Deze publicatie brengt de lezingen samen die gepresenteerd werden door diverse sprekers naar aanleiding van de zevende postuniversitaire vormingscyclus 'Update in de Criminologie, die plaats vond van 13 februari tot en met 24 mei 2014. Het doel van deze vormingscyclus is intussen ruimschoots gekend: met name het bieden van een gelegenheid aan criminologen, strafrechtsjuristen en belangstellenden uit andere disciplines om zich bij te scholen in recente ontwikkelingen binnen de criminologie en het strafrecht.

De zevende editie van de vormingscyclus was opnieuw opgebouwd uit thematische avonden, waarop diverse actuele thema's in het strafrecht en de criminologie werden gebundeld waarin leden van de vakgroep Strafrecht en Criminologie gespecialiseerd zijn of die aansluiten bij hun recent of huidig onderzoek.

Het programma bestond uit zeven avonden, met volgende thema's: 'EU-justitibeleid', 'Cannabisbeleid', 'Kritisch-reflectieve vraagstukken over misdaad en straf', 'Jongeren in de jeugdzorg op de wip', 'Internationale vrede, veiligheid en gerechtigheid', 'Hedendaagse verklaringsmodellen voor gewelddadig extremisme' en 'Politie, private veiligheid en zelfregulering'.

Als sprekers traden op: de professoren Marc Cools, Tom Daems, Tom Decorte, Brice De Ruyver, Patrick Hebberecht, Lieven Pauwels, Nina Peršak, Freya Vander Laenen en Gert Vermeulen, evenals de volgende assistenten en onderzoekers: Leen Cappon, Wendy De Bondt, Cedric De Koker, Maarten De Waele, Ben Heylen, Sofie Merlevede, Olga Petintseva, Nele Schils, Julie Tieberghien, Sharon Van Audenhove, Yasmin Van Damme, Lynn Verrydt en Marieke Vlaemynck.

Bij de vormingscyclus hoort traditiegetrouw een verslagboek in de Gandaius-reeks, uitgegeven bij Maklu. Het bevat bijdragen van de volgende auteurs: leen Cappon, Marc Cools, Tom Daems, Wendy De Bondt, Tom Decorte, Cedric De Koker, Maarten De Waele, Ben Heylen, Sofie Merlevede, Lieven Pauwels, Nina Peršak, Olga Petintseva, Nele Schils, Julie Tieberghien, Sharon Van Audenhove, Freya Vander Laenen, Gert Vermeulen en Marieke Vlaemynck.

Meer informatie