Dit is het profiel van een student criminologie

profiel student criminologie

 • Je kiest voor een uitdagende theoretische opleiding, geen politieopleiding of praktische opleiding tot 'Crime Scene Investigator'.
 • Je bent geboeid door criminologische fenomenen en andere vormen van afwijkend gedrag. Niet alleen van individuen, maar ook van groepen of de volledige samenleving.
 • Je wil vanuit een theoretisch oogpunt begrijpen hoe grensoverschrijdend gedrag tot stand komt, welke factoren dit gedrag beïnvloeden en binnen welk juridisch kader het kan geplaatst worden.
 • Je wil meer weten over de reacties op en sociale controle van criminaliteit en afwijkend gedrag. Hoe werkt de strafbedeling en het strafrechtelijke beleid? Welke gedragingen worden ge(de)criminaliseerd? En welke processen spelen daarbij een rol?
 • Je bent geïnteresseerd in de preventie van criminaliteit en andere vormen van afwijkend gedrag, alsook in de rol die (forensisch) welzijnswerk hierin speelt.
 • Je hebt oog voor de dynamische nationale en internationale context waarin criminaliteit en afwijkend gedrag, de strafrechtshandhaving en criminalisering functioneren.
 • Je kiest voor een multidisciplinaire opleiding die criminaliteit en afwijkend gedrag benadert vanuit verschillende invalshoeken: sociologie, strafrecht, historische kritiek, psychologie.  
 • Je komt terecht in een universitaire opleiding waar je wordt opgeleid tot wetenschapper. De methodologische scholing (zowel voor kwalitatief als kwantitatief onderzoek) is een belangrijk onderdeel van de opleiding.
 • Je bent je bewust dat statistiek tot je vakkenpakket behoort. 
 • Je werkt aan een actieve en kritisch (studie)houding die onontbeerlijk is als onderzoeker. Daarbij ben je je bewust van het belang van zelfstudie en levenslang leren.
 • Je kan helder en correct communiceren in het Nederlands, Frans en het Engels, zowel schriftelijk als mondeling. Les volgen in het Engels en het analyseren van Nederlandse, Engelse en Franse (wetenschappelijke) bronnen schrikken je niet af.
 • Je wil wetenschappelijk onderbouwde teksten leren schrijven en je durft hierover presentaties te geven.
 • Je kan criminologische vraagstukken alleen bestuderen, maar ook in een team.
 • Je kan grote hoeveelheden leerstof verwerken en daarbij rekening houden met relevante theoretische en wetenschappelijke inzichten.
 • Je volgt de actualiteit op de voet en staat open voor inzichten uit andere kennisdomeinen.
 • Je bent bereid om een stage te lopen op academisch niveau en zo je kennis, vaardigheden en professionele attitudes aan te scherpen.
 • Je kiest voor een uitdagende theoretische opleiding, geen politieopleiding of praktische opleiding tot 'Crime Scene Investigator'.