Opleidingsonderdelen van de 1ste bachelor Rechten

Leer de proffen en de opleidingsonderdelen van de eerste Bachelor Rechten kennen!  
Elke prof stelt zijn of haar opleidingsonderdeel voor in een filmpje van ongeveer 2 minuten. 

Basisbegrippen van recht

Prof. Gerd Verschelden en Prof. Piet Taelman - eerste semester

Economie

Prof. Johan Albrecht - eerste semester

Geschiedenis van het publiekrecht en de politiek

Prof. Georges Martyn - eerste semester

Inleiding tot het internationaal en Europees

Prof. P. Elsuwege, Prof. T. Ruys en Prof. E. Lannon - eerste semester

Strafrecht

Prof. Tom Vander Beken - eerste semester

Algemene rechtsleer

Prof. Frederik Peeraer - tweede semester

Ethische en rechtsfilosofische stromingen

Prof. Jan Verplaetse - tweede semester

Politicologie

Prof. Nicolas Bouteca - tweede semester

Staatsrecht

Prof. Toon Moonen - tweede semester

Verbintenissenrecht

Prof. Ignace Claeys - tweede semester

Vaardigheden I

Prof. Joke Baeck - jaarvak