Visitatierapporten

Het visitatierapport van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) van de opleidingen 'rechten' dd. 30 mei 2016 mocht niet gepubliceerd worden op de VLUHR-website. Daarom vindt u hier de visitatierapporten en de gegevens m.b.t. de opleidingen aan de UGent.

Algemeen - voor alle opleidingen hieronder vermeld

Bachelor en master Rechten

Master-na-master Notariaat

Master-na-master European Union Law (LLM), International and European Law (LLM), International Business Law (LLM)