Associare

ASSOCIARE werd in 1989 opgericht als de vereniging van de Alumni van het Seminarie voor Sociaal Recht van de (toen nog) Rijksuniversiteit Gent. Zij had (en heeft) als doelstelling contacten te bevorderen onder de afgestudeerden van de Universiteit Gent die werkzaam zijn in het milieu van het sociaal recht (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht).

In de loop der jaren groeide de vereniging uit tot een actieve club van praktizijnen en onderzoekers van het sociaal recht. Ook talrijke niet-alumni sloten zich aan. Met de vervanging van de seminaries door de vakgroepen werd de naam van de vereniging omgevormd tot Alumni en Specialisten SOCIAal REcht.

De leden van de vereniging zijn magistraten, advocaten, bedrijfsjuristen en personen met een leidinggevende of adviserende functie in sociale organisaties, ondernemingen en verenigingen van sociale dienstverlening, consultants, enz.

ASSOCIARE organiseert verschillende activiteiten waaronder voordrachten, discussie-avonden en studiedagen.

Het secretariaat van de vereniging is gevestigd bij de Vakgroep (Criminologie, Strafrecht en) Sociaal Recht.
tel. 09/264.68.43; fax 09/264.69.94; e-mail: mieke.godefroid@ugent.be.

Samen met de Antwerpse Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA) vormt ASSOCIARE de Vlaamse Vereniging voor Arbeidsrecht (VVVA), die op gezette tijdstippen initiatieven neemt met buitenlandse partners, zoals de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsrecht.