Algemene informatie uitwisselingsprogramma's

Uitwisselingen in kader van het Erasmus+ programma

  • Het Erasmus+ programma is een onderwijsproject dat uitgaat van en georganiseerd wordt door de Europese Commissie. Erasmus+ loopt van 2014-2021.
  • Eén van de belangrijkste onderdelen van het Erasmusproject is de uitwisseling van studenten (de zgn. studentenmobiliteit) tussen universiteiten uit lidstaten van de Europese Unie en een aantal landen daarbuiten.

Uitwisselingen in kader van het Erasmus belgica programma

  • In het kader van Erasmus Belgica is ook uitwisseling naar andere universiteiten in België (andere taalgemeenschap) mogelijk.

Uitwisselingen buiten de Erasmuszone

  • De faculteit biedt sedert enkele jaren ook de mogelijkheid om gedurende een semester in een beperkt aantal overzeese bestemmingen (Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, China) te gaan studeren. Deze uitwisselingen zijn mogelijk omdat de faculteit daarvoor specifieke bilaterale akkoorden heeft afgesloten.
  • De aanvraagprocedure voor deze bestemmingen is grotendeels dezelfde als voor de Erasmuskandidaten, maar vergt van de "overzeese" kandidaten - meer nog dan van andere uitwisselingsstudenten - zeer goede tot uitstekende resultaten in voorgaande jaren.