Veel gestelde vragen vóór vertrek

Over de keuze van bestemmingen en de selectie

  • Als ik een tweede of derde keuze voor bestemming opgeef, maak ik dan minder kans om in mijn eerste keuze terecht te komen voor de uitwisseling?

Neen, het International Relations Office doet maximale inspanningen om jou je eerste keuze te kunnen weerhouden. Enkel indien er meer kandidaten dan plaatsen zijn voor een bepaalde bestemming, zal je vergeleken worden met andere kandidaten die dezelfde eerste keuze hebben opgegeven. Bij de vergelijking zijn punten van voorgaande jaren en motivatie voor de uitwisseling de criteria. Kom je na deze vergelijking niet in aanmerking voor je eerste keuze, pas dan schuif je door naar je tweede (en pas daarna naar je derde) keuze.

  • Worden bijkomende plaatsen gevraagd in de instellingen als er méér kandidaten dan plaatsen zijn?

In voorgaande jaren werden inderdaad vele inspanningen gedaan om bij partners bijkomende plaatsen te krijgen indien er meer kandidaten dan plaatsen waren. De tendens in recente jaren is echter aan het keren. Een aantal partners geeft immers te kennen niet langer studenten te kunnen of willen aanvaarden buiten wat voorzien werd in de akkoorden met de faculteit.

Over samenstelling studieprogramma

  • De studiepunten van de vakken in het buitenland komen niet overeen met de studiepunten te Gent. Is dit een probleem?

Neen, in de meeste universiteiten wijkt het aantal studiepunten per vak af van wat de faculteit hanteert voor de vakken. Bij samenstelling van het studieprogramma is het van belang te kijken dat je in totaal 30 studiepunten per semester (of 60 ECTS per jaar) benadert. Soms kan dit leiden tot opname van iets minder vakken in het buitenland (als het vakken zijn met een hoog aantal studiepunten) of tot iets meer vakken (als het vakken zijn met een laag aantal studiepunten). Dit hangt dus af van de gekozen bestemming en de grootte/ zwaarte van de vakken ter plaatse.

  • Moet ik bij de facultaire bepalingen in verband met de vrij te kiezen opleidingsonderdelen "42 studiepunten voor Grondige Studies" of "20 studiepunten aan Bijzondere Studies" rekening houden met het aantal studiepunten dat ik voor elk van die vakken moet opnemen in Gent? In het buitenland leidt dit tot de situatie waar ik meer Grondige of Bijzondere Studies zou moeten nemen. Quid?

De faculteit voorziet dat studenten uit de opleiding Rechten die in Gent blijven over de 2 Masterjaren voor 42 studiepunten aan Grondige Studies opnemen en voor 20 studiepunten aan Bijzondere Studies. Voor uitwisselingsstudenten geldt dat zij voor de 2 Masterjaren samen 120 studiepunten moeten verworven hebben. Zowel Gentse als buitenlandse credits kunnen dus bijdragen aan het vergaren van de 120 studiepunten.
Studenten die op uitwisseling gaan tijdens 1 semester of een volledig jaar van hun masteropleiding moeten tijdens hun uitwisseling geen rekening houden met opname van Grondige/ Bijzondere Studies. Voor hen geldt wel dat zij niet meer dan 6 Bijzondere Studies in hun volledige (2-jarig) Master curriculum mogen opnemen.

  • Moet ik de vakken die ik in het buitenland kies, in hetzelfde semester opnemen als deze die in Gent voorzien zijn in het Modeltraject?

Neen, de faculteit geeft je als uitwisselingsstudent de mogelijkheid om vakken op te nemen in eender welk semester. Het is immers onmogelijk om in de verschillende universiteiten volledige overeenstemming te vinden in de semesters waarin de vakken aangeboden worden.