Deliberatie

We spreken over deliberatie als men niet voor alle vakken 10/20 behaalde, maar toch geslaagd wordt verklaard voor het deliberatiepakket of voor de opleiding.

Er wordt op twee momenten tijdens het academiejaar gekeken of studenten in aanmerking komen voor deliberatie:

  • in juli, op basis van alle resultaten behaald in het eerste en tweede semester;
  • in september, op basis van alle resultaten behaald tijdens de herexamens (en eerder behaalde credits).

Deliberatievoorwaarden

Deliberatie is mogelijk voor:

  • studenten uit de 1ste bachelor: klik hier voor de voorwaarden
  • studenten in een afstudeerjaar van een opleiding: klik hier voor de voorwaarden

Hoe weet je of je gedelibereerd bent?

Op de puntenlijst (te raadplegen via Oasis) staat bij elk vak een resultaatcode vermeld die aangeeft of een creditbewijs werd behaald of er werd gedelibereerd.

Een G-code betekent dat het tekort voor het betreffende vak werd getolereerd/gedelibereerd. Dit vak moet men dus NIET opnieuw doen.

Goed om weten

  • In geen geval kan men punten onder de 10/20 (een 8 of 9) ‘laten staan’ of ‘meenemen’ met oog op latere deliberatie in een volgende zittijd of academiejaar.
  • De studiepunten van het vak waarvoor men gedelibereerd wordt, is men kwijt. Deze worden dus niet terug bij het leerkrediet geteld.
  • Wie een onvolledig deliberatiepakket heeft (dit wel zeggen, nog niet alle studiepunten heeft opgenomen in de 1ste bachelor) dient alle examens onder de 10/20 te hernemen.