Fraude en onregelmatigheden

Een omschrijving van fraude en onregelmatigheden, evenals mogelijke repercussies, zijn terug te vinden in het onderwijs en examenreglement.

Aanvullend werd door de faculteit een reglement opgesteld met verdere invulling van fraude en onregelmatigheden.