Alumni-enquêtes

Kort na de proclamatie worden elk academiejaar de alumni van de bachelor- en masteropleidingen uitgenodigd om deel te nemen aan een evaluatie van de genoten opleiding. Volgende onderwerpen worden in detail en opleidingsgebonden bevraagd:

  • achtergrondgegevens, studievoortgang en studieresulaten;
  • een algemene beoordeling en een sterkte/zwakte-analyse;
  • de mate waarin de opleiding haar doelstellingen en eindcompetenties heeft gerealiseerd;
  • de studielast van het programma;
  • de opbouw en inhoud van het studieprogramma;
  • bepaalde integratieopleidingsonderdelen: stage, bachelorproef of masterproef;
  • de onderwijspraktijk;
  • het toetsingsbeleid;
  • de organisatie van het onderwijs: lessenroosters, examenroosters, accommodatie ...;
  • de kwaliteit en de dienstverlening van de FSA, het Monitoraat, de dienst Internationalisering en de bibliotheek.

De enquêtes worden afgenomen via een internetapplicatie (LimeSurvey) en worden verwerkt en geanalyseerd door de CKO. Het verslag van de bevraging van de alumni wordt besproken met leden van de Opleidingscommissie en het bureau van de Faculteitsraad samen met alumni van de opleiding die hadden aangegeven aanwezig te willen zijn bij de bespreking van de resultaten. De aanwezigheid van alumni bij een algemene bespreking is zowel inhoudelijk als methodologisch belangrijk en interessant. Op die wijze kan bijvoorbeeld de vraagstelling worden bijgestuurd indien nodig en kunnen eventueel ontbrekende items worden toegevoegd aan de volgende editie. In een 2de fase worden de resultaten ook gebruikt om indien nodig specifieke onderwijsaspecten bij te sturen.