Missie & opdrachten

Missie

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) van de Faculteit Recht en Criminologie, bevordert en stimuleert de kwaliteit van het onderwijs.

De CKO vindt dat:

  • kwaliteitszorg binnen de faculteit een project is dat belangrijk is voor alle actoren: lesgevers, studenten en personeelsleden van het Assisterend Academisch Personeel (AAP) en Administratief en Technisch Personeel (ATP);
  • zij de interne kwaliteitszorg op de eerste plaats vanuit een verbeteringsperspectief wenst te benaderen;
  • zij de inspraak van alle participanten aan het onderwijsgebeuren van de faculteit wil aanmoedigen en bevorderen;
  • zij daarom veel belang hecht aan dialoog en respect voor diversiteit.

Opdrachten

De CKO heeft:

  • een reflecterende opdracht: de CKO analyseert kritisch de onderwijspraktijk, zij staat in voor de organisatie, rapportering en opvolging van de interne onderwijsevaluaties, zij staat in voor de voorbereiding en opvolging van de externe evaluaties (visitaties);
  • een initiërende opdracht: de CKO brengt onderwerpen aan m.b.t. kwaliteitszorg en onderwijsvernieuwing en ontwikkelt in overleg met de opleidingscommissies nieuwe initiatieven m.b.t. de inhoud en de organisatie van de onderwijspraktijk, de onderwijsprogramma's en de evaluatietechnieken;
  • een adviserende opdracht: de CKO brengt op vraag van alle facultaire organen en alle personeelsleden van de faculteit advies uit over onderwijsaangelegenheden;
  • een informatieve opdracht: de CKO houdt alle relevante informatie bij m.b.t. onderwijsmateries en houdt de faculteit op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs;
  • een beleidsondersteunende opdracht: de CKO ondersteunt de werking van de opleidingscommissies en de faculteitsraad, zij verricht proactief en in opdracht onderzoek naar specifieke aspecten van het onderwijsgebeuren binnen de faculteit;
  • een administratief-ondersteunende opdracht: de CKO biedt ondersteuning bij de onderwijsadministratie en de organisatie van onderwijsactiviteiten van de faculteit.