Curriculumcommissie Rechten: vademecum

Het vademecum van de Curriculumcommissie Rechten bevat de regels die de Curriculumcommissie hanteert (m.b.t. soorten contracten, studietrajecten, GIT, vrijstellingen …).

Aangezien er elk academiejaar een nieuw onderwijs- en examenreglement (OER) wordt gepubliceerd, wordt het vademecum van de Curriculumcommissie ook minstens jaarlijks geactualiseerd.

Contact

  • voor algemene inlichtingen over de administratie van de studies, registratie van het curriculum, examenroosters, puntenbriefjes, vragen over deliberaties en proclamaties, contacteer de leden van de facultaire studentenadministratie:
    • Mieke Mestdagh (pedel) verantwoordelijk voor de Bachelor in de Rechten en het Schakel- en Voorbereidingsprogramma
    • of Eliza Thienpont verantwoordelijk voor de Masteropleiding in de Rechten en de Master na Masteropleidingen
  • voor inhoudelijke vragen inzake geïndividualiseerde trajecten, schakel- en voorbereidingsprogramma’s, onderbroken studies, verder studeren te Gent na studies in de rechten aan een andere universiteit, vrijstellingen, contacteer de facultaire trajectbegeleider via monitoraat.re@ugent.be
  • voor vragen inzake het studiegeld, zie art. 21 van het OER en de informatie hierover op het studentenportaal.