Bachelorproef

In de 3de Bachelor Rechten wordt er van de studenten een bachelorproef verwacht ter voorbereiding van het schrijven van de masterproef in de masterjaren.

Deze bachelorproef is een scriptie over een thema aansluitend bij één van de juridische vakken van de bacheloropleiding.