Facultaire prijzen 2011-2012

Elk jaar reikt de Faculteit Rechtsgeleerdheid meerdere prijzen uit aan verdienstelijke studenten. De uitreiking gebeurt op de plechtige proclamaties. Aan de prijzen is een geldbedrag verbonden.

Laureaat Criminologische Wetenschappen

Prijs voor de beste masterproef in de criminologische wetenschappen

 • Laureaat: Maarten Hendrickx
 • Bekroonde masterproef: De gedwongen dubbele binding tussen straatkinderen en de publieke macht in Kinshasa: structureel geweld, agency en verzet (promotor: P. Ponsaers)

Laureaten Rechten

Prijs voor de beste student in de bachelor rechten

 • Laureaat: Céline Heyrick
  (prijs geschonken door het Rechtskundig Weekblad/Intersentia)

Prijs voor de beste student over de volledige studieloopbaan bachelor en master rechten

 • Laureaat: Lieselot Verdonck

Prijs voor de tweede beste student over de volledige studieloopbaan bachelor en master rechten

 • Laureaat: Katrien Morbée
  (prijs geschonken door VRG Alumni Gent)

Prijs voor de beste werkstudent over de volledige studieloopbaan bachelor en master rechten

 • Laureaat: Frederik Coussée
  (prijs geschonken door Die Keure)

Prijs voor de beste pleiter

 • Laureaat: Sarah Wijns
  (prijs geschonken door de Balie van Gent)

Prijs voor de beste masterproef sociaal recht

 • Laureaat: Amanda Latinne
 • Bekroonde masterproef: Alternatieve vorm van werknemersparticipatie: het experiment Mondragon (promotor: P. Humblet)
  (prijs geschonken door het Arbeidshof te Gent)

Prijs voor de beste masterproef in het notariaat

 • Laureaat: Daan De Witte
 • Bekroonde masterproef: Art. 108 W.Succ. (analyse en synthese van de recente rechtspraak) (promotor: N. Geelhand de Merxem)
  (prijs geschonken door de Stichting Oost-Vlaams Notariaat)

Prijs voor de beste student in de Master in het notariaat

 • Laureaat: Daan De Witte
  (prijs geschonken door het Instituut voor Notarieel Recht)

Prijs voor de beste student in de Master in de Fiscaliteit

 • Laureaat: Jolien Vanhecke
  (prijs geschonken door Intersentia)

Prijs voor het beste Tax Game

 • Winnend team: Kenny Jaspers, Jolien Vanhecke, Kimberly Vlietinck, Lieselot D'hoop
  (prijs geschonken door Deloitte)

 

Laureaten van de facultaire prijzen in de voorbije jaren