Facultaire prijzen 2013-2014

Elk jaar reikt de Faculteit Rechtsgeleerdheid meerdere prijzen uit aan verdienstelijke studenten. De uitreiking gebeurt op de plechtige proclamaties. Aan de prijzen is een geldbedrag verbonden.

Laureaat Criminologische Wetenschappen

Prijs voor de beste masterproef in de criminologische wetenschappen

 • Laureaat: Louis Favril
 • Bekroonde masterproef: Needs assessment van lokale schadebeperkende maatregelen. Een onderzoek in de stad Gent (promotor: F. Vander Laenen)

Laureaten Rechten

Prijs voor de beste student over de volledige studieloopbaan bachelor en master rechten

 • Laureaat: Pieter Cannoot

Prijs voor de tweede beste student over de volledige studieloopbaan bachelor en master rechten

 • Laureaat: Margaux Beyer
  (prijs geschonken door VRG Alumni Gent)

Prijs voor de derde beste student over de volledige studieloopbaan bachelor en master rechten

 • Laureaat: Wouter Van Der Veken
  (prijs geschonken door Die Keure)

Prijs voor de beste pleiter

 • Laureaat: Annemoon Soete
  (prijs geschonken door de Balie van Gent)

Prijs voor de beste masterproef sociaal recht

 • Laureaat: Charlotte Sintobin
 • Bekroonde masterproef: Vrij verkeer van patiënten binnen de EU–Richtlijn 2011/24/EU: op naar een coherent wetgevend kader inzake patiëntenmobiliteit? (promotor: Y. Jorens)
  (prijs geschonken door het Arbeidshof te Gent)

Prijs voor de beste masterproef in het notariaat

 • Laureaat: Eugenia Narmanskiy
 • Bekroonde masterproef: Het openbare orde-karakter van de maximale duur van beperkt zakelijke rechten in vraag gesteld (promotor: A. Wylleman)
  (prijs geschonken door de Stichting Oost-Vlaams Notariaat)

Prijs voor de beste student in de Master in het notariaat

 • Laureaat: Berdien Vinck
  (prijs geschonken door het Instituut voor Notarieel Recht)

Prijs voor de beste student in de Master in de Fiscaliteit

 • Laureaat: Kevin Hellinckx
  (prijs geschonken door Intersentia)

Prijs voor het beste Tax Game

 • Winnend team: Kevin Hellinckx, Charlotte Meskens en Mattias Van de Wyngaert
  (prijs geschonken door Deloitte)

 

Laureaten van de facultaire prijzen in de voorbije jaren