Formaliteiten tijdens de masterstage

Dag- en uurrooster

Artikel 2.1 van de rechten en plichten van de stageovereenkomst: "De stagiair, de stagementor/stagemeester bij het bedrijf of instelling (hierna stagementor/stagemeester) en de stageverantwoordelijke bij de UGent (hierna stagebegeleider) zullen vóór de aanvang van de stage een dag-en uurrooster uitwisselen van de tijdstippen waarop de stage zal worden volbracht"

Neem contact op met uw stagegever en schrijf de dagen en uren waarop je zal werken op. Dit zal van belang zijn voor de verzekeraar, mocht u iets overkomen.

Logboek

Elke stagedag dient u een logboek bij te houden waarin u uw activiteiten noteert.

Wijzigingen van afspraken

Indien er zich tijdens de stageperiode wijzigingen in de eerdere afspraken voordoen (bv wijziging in periode), dient dit steeds zo spoedig mogelijk (best via e-mail aan stagerechten@ugent.be) meegedeeld te worden.

Arbeidsongeval tijdens de stage of op de weg van of  naar de stageplaats

U dient dit ongeval binnen de 8 dagen aan te geven. Voor de formaliteiten en het aangifteformulier zie:

http://www.ugent.be/student/nl/administratie/verzekering/ao

 

Wanneer de laatste stagedag nadert: