het onbezoldigd karakter van de stage

Een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten (bv verplaatsingskosten) is wel mogelijk maar uw stagegever is daar niet toe verplicht.

Bij twijfel (vergoeding van werkelijk gemaakte kosten of loon/bezoldiging) contacteert u steeds de stagecoördinator.

 

  • Voor een betaalde stage wordt een studentenovereenkomst tussen u en een werkgever afgesloten. (tweepartijenovereenkomst)
  • UGent komt niet tussen en  u geniet  niet van de  verzekeringsdekking die de stageovereenkomst voorziet.(driepartijenovereenkomst)
  • Een betaalde stage kan niet als keuzevak opgenomen worden.

Nuttig om weten

  • De NMBS geeft student-stagiairs een belangrijke korting op hun treinabonnement
  • Vraag hiervoor een  attest aan bij  de
  • Leg dit attest  met opgave van vertrekplaats, eindbestemming, aanvangsdatum en einddatum van de stage voor aan de NMBS.

 

.