Curriculum rechten 2023-2024

Ik ga vakken opnemen uit 1 modeltrajectjaar

Stap 1: Herinschrijven

Stap 2: Samenstellen curriculum

Stap 3: Curriculum voorleggen ter goedkeuring

 • Eens je zeker bent van jouw keuze klik je in Oasis  op 'voorleggen ter goedkeuring'. De status van jouw curriculum verandert daardoor van 'ontwerp' naar 'voorstel' en je kan zelf geen wijzigingen meer doorvoeren

 • deadline = 6 oktober 2023

Ik ga vakken opnemen uit meerdere modeltrajectjaren (GIT)

Indien je na afloop van de tweede examenperiode niet voor alle vakken van jouw modeltrajectjaar geslaagd bent, kan je meestal toch al vakken uit het volgende modeltrajectjaar opnemen. Vanaf dat moment volg je geen modeltraject meer, maar start je in een geïndividualiseerd traject (GIT).

Stap 1: Herinschrijven

 • via Oasis  (heb je herexamens, dan is dit pas mogelijk na de bekendmaking van jouw resultaten)
 • deadline = 30 september 2023
 • instructiefilmpje Hoe schrijf je opnieuw in voor een opleiding?
 • Opgelet: ga je een GIT aan tussen de bachelor en de master, dan zal je in beide opleidingen moeten inschrijven.

Stap 2: Samenstellen GIT

 • Ga via de GIT-wijzer na hoeveel studiepunten je mag opnemen en waar je rekening mee moet houden.

 • Begin in Oasis  met het toevoegen van de vakken uit het laagste modeltrajectjaar (plichtvakken en keuzevakken) die je nog moet opnemen.
 • Tel het aantal studiepunten op en vul dit aan met vakken uit het volgende modeltrajectjaar tot de maximale toegelaten GIT-grens. Mag je bijvoorbeeld een GIT opnemen van max. 60 stp, dan kan je ook iets boven die max. grens gaan op voorwaarde dat je geen surnumeraire vakken opneemt. Een vak is surnumerair als het uit jouw curriculum kan worden gehaald zonder dat je hierdoor onder de grens van 60 stp duikt. Bijv. Je mag een GIT opnemen van 60 stp maar neemt 63 stp op. Als jouw curriculum een vak van 3 stp bevat, is dit vak surnumerair en wordt het verwijderd.
 • Bekijk het lesrooster, via Oasis - kalender of via Studiekiezer - programma, en vermijd zoveel mogelijk lesoverlapping.
 • Bekijk het voorlopig examenrooster (enkel plichtvakken) op Ufora - infosite bachelor/schakelprogramma/voorbereidingsprogramma/master rechten. Een 'slecht' examenrooster, met bijvoorbeeld 2 of 3 dagen na elkaar een examen, is geen geldige reden om te kunnen deelnemen aan een inhaalexamen. Enkel examens op dezelfde dag, of tijdens een avondblok, gevolgd door een ochtendblok, geven recht op een inhaalexamen.
 • Stel jouw curriculum samen in Oasis  (instructiefilmpje Hoe kan je, na je inschrijving, je curriculum bekijken, samenstellen en voorleggen ter goedkeuring?)

Stap 3: Curriculum voorleggen ter goedkeuring

 • Eens je zeker bent van jouw keuze klik je in Oasis  op 'voorleggen ter goedkeuring'. De status van jouw curriculum verandert daardoor van 'ontwerp' naar 'voorstel' en je kan zelf geen wijzigingen meer doorvoeren

 • deadline = 6 oktober 2023
 • De curriculumcommissie zal jouw GIT-aanvraag bekijken en desgevallend goedkeuren. Gezien de vele aanvragen, kan dit duren tot midden november. Heb je de regels uit de GIT-wijzer gevolgd, dan mag je ervan uitgaan dat jouw GIT zal worden goedgekeurd.

Nog vragen? 

Vanaf 18 september, tot en met de eerste lesweek, organiseert het monitoraat GIT-sessies waarop al jouw individuele vragen over de samenstelling van jouw GIT kunnen worden beantwoord. Zit je in een modeltraject, maar heb je ook vragen over jouw curriculum, dan ben je ook op deze sessies welkom. Inschrijven voor een sessie kan vanaf 12 september, na de bekendmaking punten van de herexamens, via Ufora  - Infosite Faculteit Recht en Criminologie - groepen.

Een individuele afspraak of advies via mail over de samenstelling van jouw GIT is niet mogelijk.

Uitzonderlijke omstandigheden

Afwijkingen van de standaard GIT-regels zijn enkel mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden te beoordelen door de Curriculumcommissie. De aanvraag hiertoe dient te gebeuren uiterlijk op 6 oktober 2023 via een gemotiveerd schrijven per email naar