Programmahervorming criminologie

In academiejaar 2020-2021 wordt een programmawijziging doorgevoerd in de opleiding criminologische wetenschappen. Deze hervorming wordt in één keer ingevoerd in alle bachelorjaren en de master.

Sommige bestaande vakken verschuiven naar een ander jaar, er worden extra vakken ingevoerd en bepaalde vakken verdwijnen uit de opleiding.

Om deze programmahervorming in goede banen te leiden, worden er overgangsmaatregelen voorzien. Zo zullen sommige studenten een deel van hun vakken in het oude programma kunnen afwerken en zullen anderen instromen in het nieuwe programma. Naast de nieuwe programma's zijn er ook overgangsprogramma's uitgewerkt om te vermijden dat studenten bepaalde vakken twee keer afleggen of bepaalde vakken niet volgen. Studenten in een modeltraject zullen op die manier geen extra studiepunten hoeven af te leggen om hun bachelor- en/of masterdiploma te behalen.

Bekijk de powerpoint over de programmahervorming

Curriculumwijzer

De curriculumwijzer geeft aan in welk programma je terecht komt, welke formulier(en) je in orde moet brengen, en hoeveel studiepunten je eventueel maximum mag opnemen in jouw GIT

 

Start de curriculumwijzer

Mogelijke programma's

Hier kan je alle mogelijke programma's bekijken, met vermelding van mogelijke vrijstellingen die je krijgt op basis van reeds verworven credits.