Verkorte bachelor groep 1

Toelatingsvoorwaarden

Diploma

  • bachelor maatschappelijke veiligheid
  • bachelor sociaal werk
  • bachelor orthopedagogiek, afstudeerrichting toegepaste (jeugd)criminologie

Programma

Het programma omvat 121 studiepunten en bestaat uit opleidingsonderdelen uit de modeltrajecten van 1ste, 2de en 3de bachelor.

Jaar 1

Opleidingsonderdeel SP Sessie modeltraject
Inleiding tot de criminologie 6 A:1 1e BA
Belgisch publiekrecht 5 A:1 1e BA
Encyclopedie van de criminologische wetenschappen 4 A:1 1e BA
Criminologie van de strafrechtsbedeling 6 A:1 2e BA
Kwantitatieve criminologische methoden en technieken 5 A:1 2e BA
Materieel strafrecht 5 A:1 2e BA
Statistiek in de criminologie 7 A:2 1e BA
Politiële en gerechtelijke organisatie 6 A:2 1e BA
Biologische antropologie 4 A:2 1e BA
Kwalitatieve criminologische methoden en technieken 5 A:2 2e BA
Europees en internationaal beleid inzake justitie, binnenlandse zaken en veiligheid 4 A:2 2e BA
Formeel strafrecht 5 A:2 2e BA
62

Jaar 2

Opleidingsonderdeel SP Sessie modeltraject
Etiologische criminologie 5 A:1 2e BA
Onderzoeksontwerp in de criminologie 4 A:1 3e BA
Forensische psychiatrie 4 A:1 3e BA
Jeugdcriminologie en jeugdrecht 6 A:1 3e BA
Drugsfenomenen 5 A:1 3e BA
Toegepaste data-analyse en rapportage 5 A:1 3e BA
Victimologie  3 A:2 3e BA
Forensisch welzijnswerk 6 A:2 2e BA
Management in de strafrechtsbedeling (en) 6 A:2 3e BA
Deontologie en integriteitsbewaking 3 A:2 3e BA
Keuzevakken 6 A:1/A:2 3e BA
Bachelorproef 6 A:J 3e BA
59

Meer informatie over deze opleidingsonderdelen is te vinden in de studiekiezer.

De lesroosters kan je hier bekijken.