Verkorte bachelor groep 1

Toelatingsvoorwaarden

Diploma

  • bachelor maatschappelijke veiligheid
  • bachelor sociaal werk
  • bachelor orthopedagogiek, afstudeerrichting toegepaste (jeugd)criminologie

Programma

Het programma omvat 126 studiepunten en bestaat uit opleidingsonderdelen uit de modeltrajecten van 1ste, 2de en 3de bachelor.

Jaar 1

OpleidingsonderdeelSPSessiemodeltraject
Criminologie 8 A:1 1e BA
Etiologische criminologie 5 A:1 2e BA
Criminologie van de strafrechtsbedeling 8 A:1 2e BA
Kwantitatieve criminologische methoden en technieken 6 A:1 2e BA
Jeugdcriminologie en jeugdrecht 6 A:1 2e BA
Statistiek in de criminologie 8 A:2 1e BA
Politiële en gerechtelijke organisatie 7 A:2 1e BA
Biologische antropologie 5 A:1 1e BA
Kwalitatieve criminologische methoden en technieken 6 A:2 2e BA
Europees en internationaal beleid inzake justitie, binnenlandse zaken en veiligheid 4 A:2 2e BA
Project: Actuele criminologie 4 A:J 2e BA
66

Jaar 2

OpleidingsonderdeelSPSessiemodeltraject
Victimologie (en) 3 A:1 3e BA
Materieel strafrecht 6 A:1 3e BA
Formeel strafrecht 6 A:1 3e BA
Drugsfenomenen 6 A:1 3e BA
Forensisch welzijnswerk 5 A:1 3e BA
Kwantitatieve en kwalitatieve toegepaste data-analyse en rapportage 5 A:2 3e BA
Deontologie en integriteitsbewaking 5 A:2 3e BA
Keuzevak uit een gesloten lijst 5 A:1/A:2 3e BA
Stage 14 A:J 3e BA
Bachelorproef 6 A:J 3e BA
60

Meer informatie over deze opleidingsonderdelen is te vinden in de studiegids.

De lesroosters kan je hier bekijken.