Verkorte bachelor groep 2

Toelatingsvoorwaarden

Deze verkorte bachelor is enkel toegankelijk voor studenten die in het bezit zijn van een academische bachelor rechten.

Programma

Het programma omvat 64 studiepunten en bestaat uit opleidingsonderdelen uit de modeltrajecten van 1ste, 2de en 3de bachelor.

OpleidingsonderdeelSPSessiemodeltraject
Etiologische criminologie 5 A:1 2e BA
Criminologie van de strafrechtsbedeling 8 A:1 2e BA
Kwantitatieve criminologische methoden en technieken 5 A:1 2e BA
Forensisch welzijnswerk 5 A:1 3e BA
Victimologie (en) 3 A:1 3e BA
Statistiek in de criminologie 8 A:2 1e BA
Kwalitatieve criminologische methoden en technieken 6 A:2 2e BA
Deontologie en integriteitsbewaking 4 A:2 3e BA
Bachelorproef* 6 A:J 3e BA
Stage 14 A:J 3e BA

*vrijstelling mogelijk indien reeds credits behaald voor een masterproef

 

Meer informatie over deze opleidingsonderdelen is te vinden in de studiegids.

De lesroosters kan je hier bekijken.