Verkorte bachelor groep 5

Toelatingsvoorwaarden

Deze verkorte bachelor is toegankelijk voor studenten met:

  • een academische bachelor, met uitzondering van deze uit groep 2, 3 of 4

Programma

Het programma omvat 122 studiepunten en bestaat uit opleidingsonderdelen uit de modeltrajecten van 1ste, 2de en 3de bachelor.

Jaar 1

OpleidingsonderdeelSPSessiemodeltraject
Criminologie 8 A:1 1e BA
Etiologische criminologie 5 A:1 2e BA
Criminologie van de strafrechtsbedeling 8 A:1 2e BA
Jeugdcriminologie en jeugdrecht 6 A:1 2e BA
Kwantitatieve criminologische methoden en technieken 5 A:1 2e Ba
Statistiek in de criminologie 8 A:2 1e BA
Politiële en gerechtelijke organisatie 7 A:2 1e BA
Biologische antropologie 5 A:2 1e BA
Kwalitatieve criminologische methoden en technieken 6 A:2 2e BA
Europees en internationaal beleid inzake justitie, binnenlandse zaken en veiligheid 4 A:2 2e BA
62

Jaar 2

OpleidingsonderdeelSPSessiemodeltraject
Materieel strafrecht 6 A:1 3e BA
Formeel strafrecht 6 A:1 3e BA
Victimologie (en) 3 A:1 3e BA
Drugsfenomenen 6 A:1 3e BA
Forensisch welzijnswerk 5 A:1 3e BA
Keuzevak 5 A:1/A2 3e BA
Deontologie en integriteitsbewaking 4 A:2 3e BA
Kwantitatieve en kwalitatieve toegepaste data-analyse en rapportage 5 A:2 3e BA
Stage 14 A:J 3e BA
Bachelorproef* 6 A:J 3e BA
60

*vrijstelling mogelijk indien reeds credits behaald voor een masterproef

 

Meer informatie over deze opleidingsonderdelen is te vinden in de studiegids.

De lesroosters kan je hier bekijken.